twitter
rss

26. நீண்டகாலம் உயரிவாழும் பறவை - நெருப்புக் கோழி.

27. உலகின் மிகப்பெரிய விலங்கு - நீலத் திமிங்கலம்.

28. உலகின் மிகச்சிறிய முதுகெலும்பி - பிலிப்பைன் கோபி மீன்

29. முட்டையிடும் பாலூட்டிகள் - எறும்புத்தின்னி மற்றும் பிளாடிபஸ்.

30. மாறா வெப்பநிலை கொண்ட உயிரிகள் - பறவைகள்.

31. செல்கள் அனைத்து 5-க்கும் 5000-க்கும் இடைப்பட்ட விட்ட அளவை கொண்டவை.

32. செல்லின் சுவாச நுண்ணுறுப்புகள் என்றழைக்கப்படுபவை - மைட்டோகாண்டிரியா

33. கோல்கை உறுப்புகள் இல்லாத செல்கள் - இரத்த சிவப்பணுக்கள்.

34. லைசோசோம்கள் உருவாகும் இடம் - கோல்கை உறுப்புகள்.

35. ஒரு செல் முதிர்ச்சியினால் இறக்கும்போது அதிலுள்ள லைசோசோம்கள் அதை முழுமையாக செரித்து விடுவது - ஆட்போலைசிஸ்.

36. உட்கரு காணப்படும் செல்கள் - யுகேரியோட்டுகள்.

37. யூக்ளினா, பரமேசிளம், பிளாஸ்மோடியம் போன்றவை ஒரு செல் உயிரிகளாகும்.

38. விலங்கு செல்லின் புற எல்லையாக அமைவது - பிளாஸ்மா சவ்வு.

39. லைசோசோம்கள் நேரடியாக அகப்பிளாச வாலயலிருந்தும் தோன்றுகின்றன.

40. ரைசோம்களை முதலில் கண்டறிந்து விளக்கியவர் -ஜீ.இ. பாலடே.

41.A x B இரத்த வகையுள்ள பொற்றோர்களின் வாரிசுகளுக்கு A,AB,B,O போன்ற இரத்த வகைகள் உருவாக சாத்தியமுள்ளது.

42. கறுப்பு, வெள்ளை பெற்றோரின் முதல் தலைமுறைக் குழந்தைகள் - முல்லடோக்கள்.

43. மனிதரில் காணப்படும் மரபணு நோய் சிக்கல் - செல் அனீமீயா.

44. மனிதரில் பால் சார்ந்த பண்புகள் - X சார்ந்தவை.

45. மரபியல் ஆராய்ச்சிக்குப் பெரிதும் பயன்படுவது - பழப்பூச்சி.

46. சில நோய்கள் பாரம்பரியமாக மரபியில் ரீதியாக ஏற்படுகிறது என முதலில் விளங்கியவர் - ஜெராடு.

47. டி.என்.ஏ., ஆர்.என்.ஏவாக மாற்றப்படுவது - படி எடுத்தல் எனப்படும்.

48. வெங்காயத்தின் எட்டு ஜோடி குரோமோ சோம்கள் உள்ளன.

49. DNA வை குறிப்பிட்ட இலக்குகளில் துண்டிப்பது - ரெஸ்ட்ரிக்கின் எண்டோநியூக்ளியஸ் நொதி.

50. ஒரு ஜீன் ஒரு நொதி கோட்பாட்டை வெளியிட்டவர்கள் - பீடில் மற்றும் டாட்டம்.

01. கனிசர்க்கரை எனப்படும் கார்போஹைட்ரேட் - பிரக்டோஸ்.

02. கராமல் எனப்படுவது - நீர்நீக்கம் செய்யப்பட்ட சுக்ரோஸ்.

03. கார்போஹைட்ரேட்டுகளிலேயே மிக அதிகம் கிடைப்பது - செல்லுலோஸ்.

04. புரதங்களை நீரால் பகுத்தால் சுமார் 25 வகை அமினோ அமிலங்கள் கிடைக்கும்.

05. எல்லா செல்களிலும் உட்கரு அமிலங்கள் உள்ளன.

06. RNA, புரதங்களைத் தொகுத்தலில்முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

07. குளுக்கோஸ், பிரக்டோஸ், காலக்டோஸ் போன்றவை - ஒற்றைச் சர்க்கரைகள்

08. நகம் மற்றும் முடியில் உள்ளது - கிராட்டின்.

09. செல்சுவரின் முக்கிய வேதிப்பொருள் - செல்லுலோஸ்.

10. சமையல் எண்ணையிலிருந்து பெறப்படும் கொழுப்பு அமிலம் - ஸ்டியரிக் அமிலம்.

11. உலகின் உயரமான மரம் - செக்கோயா

12. காட்டு மரங்களின் சக்கரவர்த்தி - தேக்கு

13. சமாதானத்தின் மலராக கருதப்படுவது - ஆலிவ்மரம்

14. பூத்துவிட்டால் விளைச்சல் குறையும் தாவரம் - கரும்பு.

15. கிரிக்கெட்மட்டை தயார் செய்யப்பயன்படுவது - வில்லோ மரம்.

16. தாவர உலகின் இருவாழ்விகள் - பிரையோபைட்டா.


17. மிகப்பெரிய பூ - ரப்ளேசியா.

18. மரத்தின் மேல் தொற்றிவாழும் தாவரங்கள் - எபிபைட்டுகள்.

19. இடப்பெயர்ச்சி பண்பினால் விலங்கு என்றும்,
ஒளிச்சேர்க்கை பண்பினால் தாவரம் என்றும் கருதப்படும் உயிரினம் - யூக்ளினா.

20. மிகச்சிறிய பூக்கும் தாவரம் - உல்பியா.

21. Painter's Lady எனச்சிறப்பிக்கப்படும் உயிரினம் - பட்டாம்பூச்சி.

22. சிரிக்கும் மீன் என்றழைக்கப்படுவது - டால்பின்

23. விரல்கள் இல்லாத போதிலும் நகங்கள் பெற்றுள்ள விலங்கு - யானை

24. பறவைகளின் அரசன் எனப்படுவது - கழுகு.

25. தண்ணீரே அருந்தாத உயிரினம் - கங்காரு, எலி.
* ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிக்க குழு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - கி.பி.1600

* சீனக்குடியரசை உருவாக்கியவர் - டாக்டர் சன்யாட்சென்

* 1917-ல் ஜெர்மனியால் மூழ்கடிக்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற வணிகக்கப்பல் - லூசிடானியா

* பொருளாதாரப் பெருமந்தம் தோன்றிய நாடு - அமெரிக்கா

* பாசிச கட்சியைத் தோற்றுவித்தவர் - முசோலினி

* ஹிட்லர் ஆரம்பகாலத்தில் வியன்னாவில் செய்த வேலை - பெயின்டர் வேலை

* முதல் உலகப்போருக்குப்பின் வல்லரசாக எழுச்சி பெற்ற நாடு - ஜப்பான்

* பிலிட்ஸ்கிரீக் என்றால் - மின்னல் போர்

* ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஒற்றை நாணயம் - யூரோ

* ஐக்கிய நாடுகள் சபை தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1945

* 1857 ஆண் ஆண்டு பெரும் புரட்சியை ஆங்கில வரலாற்று அறிஞர்கள் அழைத்த விதம் - படைவீரர்கள் கலகம்.

* முதன் முதலில் புரட்சி வெடித்த இடம் - பாரக்பூர்

* சீர்திருத்த இயக்கங்களின் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் - இராஜாராம்மோகன் ராய்

* சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பட்டது - ஆரிய சமாஜம்

* சர் சையது அகமது கான் தொடங்கிய இயக்கம் - அலிகார் இயக்கம்

* பம்பாயில் 1916-ல் தன்னாட்சி கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் - பாலகங்காதர திலகர்

* தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் எந்தக் கட்சியாக மாற்றம் பெற்றது - நீதிக்கட்சி

* உதயசூரியன் பத்திரிகையைத் தொடங்கியவர் - வெங்கட்ராயலு நாயுடு

* சென்னை சுதேசிச் சங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1852
* பகவத் கீதைக்கு தடை விதித்த நாடு - பாகிஸ்தான்

* இந்திய விமானப்படையால் பயன்படுத்தப்படும் ஹெலிகாப்டர் ரகம் - செட்டாக்

* இந்தியாவின் பூலோக சொர்க்கம் எனப்படும் இடம் - காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு

* இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவர் பதவியிலிருந்து 1939-ல் மகாத்மா காந்தியுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டு இராஜிநாமா செய்தவர் - நேதாஜி

* ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் சர்வதேச அறிவியல் ஆண்டாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 2005

* பஞ்சசீலக் கொள்கையை உருவாக்கிய நாடுகள் - இந்தியா, சீனா

* அரசியலமைப்பின் 356-வது பிரிவு பயன்படுத்தப்படாத மாநிலம் - அருணாச்சலப்பிரதேசம்

* தமிழகத்தில் மேலவை நீக்கப்பட்டபோது முதல்வராக இருந்தவர் - எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன்

* தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றக்கோரி உயிர்விட்ட தமிழர் - சங்கரலிங்கனார்

* ஆசியாவில் முதன்முதலில் குடியேற்ற நாடுகளை அமைத்த ஐரோப்பிய நாடு - போர்ச்சுகல்

* இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்பட குடியரசுத் தலைவர் ஆங்கிலோ-இந்திய சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த எத்தனை நபர்களை லோக்சபை உறுப்பினர்களாக நியமிக்கலாம் - இரண்டு நபர்கள்

* ஆளுநர் திடீ ரென்று இறக்க நேரிட்டால் ஆளுநர் பொறுப்பைக் கவனிப்பவர் - மாநில உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி.

* டச்சுக்காரர்களின் நிலையான குடியேற்றமாக விளங்கிய ஆசிய நாடு - இந்தோனேசியா

* நான் மீண்டும் பிறந்தால் ஒரு தமிழனாகத்தான் பிறக்க வேண்டும் என்று கூறியவர் - நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ்

* புரட்சி ஞானி என்று குறிப்பிடப்படுபவர் - அரவிந்தர்

* பத்து கோடி என்ற எண்ணைக் குறிப்பதற்கு தமிழில் உள்ள வார்த்தை - அற்புதம்

* தஞ்சையில் கொண்டாடப்படும் சதயத் திருவிழா என்பது யாருடைய பிறந்த தினம் - இராஜராஜ சோழன்

* முற்காலத்தில் லெமூரியா கண்டம் என்றழைக்கப்பட்ட பகுதி - தமிழ்நாடு

* மொரார்ஜி தேசாய் இந்தியப்பிரதமராகப் பதவி வகித்த பொழுது இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி - ஜிம்மி கார்ட்டர்

* ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தின் அளுவலக மொழி - உருது

* ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு உயர்நீதிமன்றம் இருக்க வேண்டும் என்று கூறும் ஷரத்து - ஷரத்து 214

* தகவல் தொடர்பு என்னும் தலைப்பு எந்தப் பட்டியலில் உள்ளது - மத்தியப் பட்டியல்

* ஒரு மாநிலத்தில் இயற்ப்படும் சட்டங்களில் மாநில ஆளுநரின் கையொப்பம் அவசியம் என்று கூறும் ஷரத்து - ஷரத்து 200

* பொதுப்பட்டியல் என்னும் கருத்துப்படிவம் என்த நாட்டு அரசியலமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது - ஆஸ்திரேலியா
* 1947-ல் சுதந்திர நாளன்று பாராளுமன்றத்தில் ஸாரே ஜஹான்சே அச்சா என்ற பாடலைப் பாடியவர் - சுதேசா கிருபளானி* தமிழகத்தின் மனோரா உப்பரிகை உள்ள இடம் - மல்லிப்பட்டினம்

* சுதந்திரத்திற்கு முன் தமிழ்நாட்டில் இருந்த மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை - 12

* தமிழகத்தின் முதல் பல்கலைக்கழகம் - சென்னை பல்கலைக்கழகம்

* தமிழகத்தில் வயது வந்தோர் கல்வித் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1978

* தமிழகத்தின் இரண்டாவது மாநகராட்சி - மதுரை

* தமிழகத்தின் மூன்றாவது மாநகராட்சி - கோவை
* உலக புகையிலை ஒழிப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - மே 11

* மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தினம் - ஜூலை 11

* காமன் வெல்த் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - மே 24

* இந்தியாவில் கொடி நாளாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - டிசம்பர் 5

* உலக அறிவொளி நாள் - செப்டம்பர் 8

* தேசிய விளையாட்டு தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - ஆகஸ்ட் 29

* உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு, எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது - சென்னை, 1970

* தென்னிந்திய தமிழ்ச் சங்கம் எப்போது தோற்றுவிக்கப்பட்டது - சென்னை, 1921

* தமிழகத்தில் டெலிபிரிண்டர் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் - கிண்டி, சென்னை

* தமிழகத்தின் முதல் பருத்தி ஆலை நிறுவப்பட்ட இடம் - சென்னை

* தமிழகத்தில் முதல் உரத் தொழிற்சாலை எங்கு எப்போது நிறுவப்பட்டது - இராணிப்பேட்டை

* தமிழகத்தின் முதல் சர்க்கரை ஆலை எங்கு, எப்போது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு - நெல்லிக்குப்பம், 1845

* சென்னை எழும்பூர் அருங்காட்சியகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1851

* வேலூரில் உள்ள கிறிஸ்த்துவ மருத்துவமனை எப்போது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு - 1900

* உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு, எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது - சென்னை, 1970

* மேட்டூர் அனல் மின் திட்டம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு - 1987

* அம்பா சமுத்திரம் நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு - 1937

* சென்னை கிண்டி காந்தி நினைவு மண்டபம் எப்போது கட்டப்பட்டது - 1956

* பாம்பன் பாலம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு - 1911

* சென்னை மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1801 (வெல்லெஸ்லி பிரபு)

* மருது சகோதரர்கள் ஆங்கிலேயர்களால் தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் - 27.10.1801

* வ.உ.சி.யின் கப்பல் நிறுவனம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1906

* சென்னை கடற்கரைக்கு மெரினா எனப் பெயர் சூட்டப்பட்ட ஆண்டு - 1884

* ஜனஸ்ரீ பீம யோஜனா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 2000

* வந்தே மாதரம் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - பிப்ரவரி 2004

* ராஜ ராஜஸ்வரி மகிள கல்யாண்யோஜனா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1998

* பாக்யஸ்ரீ குழந்தைகள் நலத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1997

* தமிழகத்தில் தொட்டில் குழந்தைத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1992

* ஜெய்பிரகாஷ் ரோஸ்கார் யோஜனா திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 2002

* அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 2000

* பெரம்பூர் இரயில் பெட்டித் தொழிற்சாலை தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1955

* முதன் முதலில் இராஜ்யசபை தோற்றுவிக்கப்பட்ட நாள் - ஆகஸ்ட் 3, 1952

* இந்தியாவில் 500 ரூ நோட்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1987

* சத்துணவுத் திட்டம் தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1982

* கன்னியாகுமரியில் திருவள்ளுவர் சிலை திறக்கப்பட்ட ஆண்டு - ஜனவரி 1,2000

* காமன்வெல்த் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - மே 24
* உலக அஞ்சல் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - மே 19

* இந்தியாவில் விமானப் பயணம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டும் - 1911

* தேசிய அறிவியல் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - பிப்ரவரி 28

* உலக நுகர்வோர் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - மார்ச் 15

* உலக ஊனமுற்றோர் தினமாக அனுசரிக்கப்படும் நாள் - டிசம்பர் 3

* தேசிய தொழில்நுட்ப தினமாக கொண்டாப்படும் நாள் - மே 11

* தேசிய அறிவியல் தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் - பிப்ரவரி 28

* உலக சுற்றுச் சூழல் தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் - ஜூன் 5

* உலக உணவு தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் - அக்டோபர் 16

* விமானப்படை தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் - அக்டோபர் 8

* ஐக்கிய நாடுகள் தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் - அக்டோபர் 24

* சர்வதேச மகளிர் தினமாக கொண்டாடப்படும் நாள் - மார்ச் 8

* உப்புச் சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற ஆண்டு - 1930

* தமிழ்நாடு மொழிவாரி மாநிலமாக உருவான நாள் - நவம்பர் 1,1956

* திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தோன்றிய ஆண்டு - செப்டம்பர் 17,1949

* இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு - 1965

* தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1981

* பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1982

* பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1982

* அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1984

* அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1985

* மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான நுழைவுத் தேர்வு முறை எப்போது புகுத்தப்பட்டது - 1984
* ஆரியபட்ட ஏவப்பட்ட நாள் - 1975 ஏப்ரல் 19

* பால்கரா-1 செயற்கைக்கோள் செலுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1979

* ஆப்பிள் செயற்கைக் கோள் ஏவப்பட்ட ஆண்டு - 1989
* ரஷ்யாவின் மிர் விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு - 1986
* கரிசல் மண்ணின் இந்தியப் பெயர் - ரெகுர்

* பட்டு நெசவில் முதலிடம் பெறும் இந்திய மாநிலம் - கர்நாடகா

* இந்திய பருத்தியை அதிக அளவில் இறக்குமதி செய்யும் நாடு - இங்கிலாந்து

* மேற்கு வங்காளத்தின் முக்கிய நிலக்கரி சுரங்கம் - இராணிகஞ்ச்

* கியாஞ்சார் இரும்புத் தாது சுரங்கம் அமைந்துள்ள இடம் - ஒரிசா

* போச்சம்பேடு திட்டத்தால் பயன்பெறும் இந்திய மாநிலம் - ஆந்திர பிரதேசம்

* கம்பளி நெசவில் முதலிடம் பெறும் இந்திய மாநிலம் - பஞ்சாப்

* இராஜமுந்திரி துறைமுகத்தின் சிறப்பு - ஆற்றுத் துறைமுகம்

* சீனா களிமண் அதிகமாக கிடைக்கும் இந்திய மாநிலம் - பீகார்

* மாங்கனீசு அதிகமாகக் கிடைக்கும் இந்திய மாநிலம் - மத்தியப்பிரதேசம்

* நீர்ப்பாசன முறைகளில் நவீனமயமானது - கால்வாய்ப் பாசனம்

* இந்தியாவின் மிக நீளமான இரயில்வே பாலம் - சோன் பாலம் (பீகார்)

* மூன்று கடல்களும் தொட்டுச் செல்லும் இந்திய மாநிலம் - தமிழ்நாடு

* சிலிகான் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கப்படும் இந்திய நகரம் - பெங்களூர்

* இந்தியாவில் கோதுமை உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் மாநிலம் - பஞ்சாப்

* இந்தியாவில் சிவப்புக் கல் அதிகமாக்க் கிடைக்கும் இடம் - கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலை

* சூரியன் உதயமாகும் இந்திய மாநிலம் - அருணாச்சலப் பிரதேசம்

* இந்தியாவுக்கு மிக அருகில் உள்ள தீவு நாடு - இலங்கை

* இந்தியாவின் மிகப்பெரிய உரத் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் - சிந்திரி

* கொல்கத்தாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கார் வகை - அம்பாசிடர்

* குக்கி என்ற பழங்குடி இன மக்கள் வாழும் மாநிலம் - மணிப்பூர்

* பந்திப்பூர் சரணாலயம் அமைந்துள்ள இந்திய மாநிலம் - கர்நாடகா

* இந்தியாவின் மிக நீளமான இரயில்வே பாலம் - சோன் பாலம் (பீகார்)

* இந்தியாவில் பாதரசம் கிடைக்கும் மாநிலம் - கர்நாடகா

* இந்தியப் பெருங்கடல் அமைந்துள்ள பெரிய தீவு - போர்னிகா தீவு

* இந்தியாவில் மிக நீண்ட கடற்கரையைக் கொண்ட மாநிலம் - குஜராத்
* இந்தியாவில் உப்புச் சுரங்கம் உள்ள இடம் - பஞ்சாப்

* தூத்சாகர் நீர்வீழ்ச்சி எந்த இரு மாநிலங்களுக்கிடையே அமைந்துள்ளது - கோவா - கர்நாடகா

* தென்னிந்தியாவின் காஷ்மீர் என்று அழைக்கப்படுவது - கொடைக்கானல்

* ஜிம் கார்பெட் தேசியப் பூங்கா அமைந்துள்ள மாநிலம் - உத்திரப்பிரதேசம்

* துர்காப்பூர் இரும்பு எஃகு ஆலை நிறுவ உதவி செய்த நாடு - இங்கிலாந்து

* மிஸிசிப்பி-மிசெளரி ஆறு ஓடுமிடம் - வட அமெரிக்கா

* டைகா வகை வெப்பநிலைப் பகுதிகளில் காணப்படும் காடுகள் - ஊசியிலைக் காடுகள்

* இந்தியாவின் மேற்கில் உள்ள துறைமுகங்களின் எண்ணிக்கை - ஆறு

* இந்திய மாநிலங்களில் மிக அதிகமான நெடுஞ்சாலைகளைக் கொண்ட மாநிலம் - மகாராஷ்டிரா

* நர்மதை தபதி ஆறுகளுக்கிடையே உள்ள மலைத்தொடர் - சாத்பூரா மலைத்தொடர்

* இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் ஜலசந்தி - பாக் ஜலசந்தி

* அதிகமான இரவும், அதிகமான பகலும் ஏற்படும் பகுதி - துருவப்பகுதி

* புவி நிலநடுக்கோட்டுப் பகுதியில் நிலவும் வெப்பநிலை - 22 டிகிரி செல்சியஸ்

* மேற்கு இந்தியத் தீவுகளில் வீசும் காற்றுகள் - ஹரிகேன்

* ஒப்பு ஈரப்பதத்தை வரைபடமாக வரையக்கூடிய கருவி - ஹைக்ரோகிராம்

* மின்னூட்டம் பெற்ற அயனிகளை அதிகமாகக் கொண்டிருக்கும் அயனி மண்டலம் - அயனோஸ்பியர்

* புவியின் மிகவும் தாழ்வான நிலப்பகுதி - சாக்கடல்

* காவிரியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள அணை - ஸ்டான்லி நீர்த்தேக்கம்

* குளிர்காலத்தில் அதிகமான காற்றமுத்தம் உள்ள பகுதி - வடமேற்குப் பகுதி

* பஸ்தேனா என்பது - விண்வெளிக்கூடம்

* அலகாபாத் நகரம் அமைந்துள்ள நதிக்கரை - சபர்மதி

* அரண்மனை நகரம் - கொல்கத்தா
* கோபி பாலைவனம் அமைந்துள்ள இடம் - மங்கோயா
* பள்ளதாக்கு வழியே பாயும் இந்திய நதி - நர்மதை

* தமிழகத்தில் ஆர்டீசியன் நீரூற்றுக்கள் காணப்படும் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு - வெள்ளாறு

* செயற்கை நன்னீர் ஏரிகள் உள்ள தமிழக மாவட்டம் - கன்னியாகுமரி

* இந்தியாவிற்கான கடல்வழியைக் கண்டறிந்தவர் - வாஸ்கோடகாமா

* இந்தியாவில் நிலக்கரி கிடைக்கும் வட்டாரம் - தாமோதர் பள்ளத்தாக்கு
* தமிழகத்தின் மாக்னசைட் அதிகயளவு உற்பத்தி செய்யப்படும் மாவட்டம் - சேலம்

* தமிழகத்தின் டெட்ராய்டு எனப்படுவது - சென்னை

* தமிழ்நாட்டில் துப்பாக்கித் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் - திருச்சி

* ஏற்காட்டில் அமைந்துள்ள மலை - சேர்வராயன் மலை

* தமிழ்நாட்டில் கைத்தறி ஆலைகள் அதிகம் காணப்படும் இடம் - ஈரோடு

* கரிசல் மண்ணில் குறைவாக காணப்படும் சத்து - நைட்ரஜன் சத்து

* சூயஸ் கால்வாய் கட்டப்பட்ட ஆண்டு - 1869

* இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்கும் வளைகுடா - மன்னார் வளைகுடா

* குளிர்காலத்தில் அதிகமான காற்றமுத்தம் உள்ள பகுதி - வடமேற்குப் பகுதி
* ஹாஸ்பேட் இரும்பு எஃகு ஆலை நிறுவப்பட்டுள்ள மாநிலம் - கர்நாடகா

* ரூர்கேலா இரும்பு எஃகு ஆலை நிறுவ உதவிய நாடு - ஜெர்மனி

* இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை உள்ள இடம் - விசாகப்பட்டினம்

* நாகர்ஜூனசாகர் திட்டம் செயல்படும் ஆறு - கிருஷ்ணா

* ஆனைமலையில் தொடங்கும் ஆறு - வைகை நதி

* இந்தியாவின் மிகப்பழமையான மலைத்தொடர் - ஆரவல்லி மலைத் தொடர்

* கடக ரேகையில் சூரியனின் கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் மாதம் - ஜூன்

* இந்தியாவில் காப்பி உற்பத்தியில் கர்நாடக மாநிலத்தின் பங்கு - 80 சதவிகிதம்

* மின்சார இரயில் எஞ்சின்கள் உற்பத்தி செய்யப்படும் இடம் - சித்தரஞ்சன்

* டீசல் இரயில் எஞ்சின்கள் உற்பத்தியாகும் இடம் - வாரணாசி

* இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடம் - விசாகப்பட்டினம்

* இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை உள்ள இடம் - கொச்சி

* நர்மதை நதி பாயும் இந்திய மாநிலம் - மகாராஷ்டிரா
* சூரிய மையக் கொள்கையை வகுத்தவர் - கோபர்னிகஸ்

* மாஹி திட்டத்தால் பயன்பெறும் மாநிலம் - குஜராத்

* வளிமண்டல அடுக்குகளில் மிக அடர்த்தி மிக்க அடுக்கு - ட்ரோப்போஸ்பியர்

* ஜான் நோய் என்ற பாக்டீரிய நோய் தாக்குவது - பசுக்களுக்கு

* எவரெஸ்ட் சிகரம் காணப்படும் நாடு - நேபாளம்

* நீலகிரி மலையின் மிக உயர்ந்த சிகரம் - தொட்டபெட்டா

* நவீன காலத்தின் கண்டுபிடிப்பாகக் கருதப்படும் கோள் - யுரேனஸ்

* உலக உருண்டையில் கிழக்கு மேற்காகச் செல்லும் கற்பனைக் கோடுகளின் பெயர் - அட்சக்கோடு
* தீபகற்ப இந்தியாவின் பெரும்பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்கள் - இலையுதிர் தாவரங்கள்

* ரதி எனப்படும் பசு வகை காணப்படும் இந்திய மாநிலம் - இராஜஸ்தான்
* எவரெஸ்ட் சிகரம் காணப்படும் நாடு - நேபாளம்

* மகாநதி உற்பத்தியாகும் இடம் - பஸ்தார் குன்றுகள்

* மீன் பிடிப்பில் முதன்மை பெறும் இந்திய மாநிலம் - கேரளா

* உலக அளவில் இந்தியக் காடுகளின் சதவிகிதம் - 2 சதவிகிதம்

* 0 டிகிரி தீர்க்கக்கோடு என்பது - கிரீன்வீச் கோடு